Svet-Stranek.cz
Rekreační středisko ZO ECHO

Ubytovací řád:UNITED ENERGY a.s.

Ubytovací řád

Řád pro rekreaci a pobyt v zařízení

ZO ECHO United Energy a.s.


1. Při nástupu na rekreaci jsou všechny osoby povinny předložit pobytový poukaz, nebo rezervační list, na Recepci RS spolu s Občanským průkazem. Toto platí i při víkendových pobytech.Zakazuje se zdržování osob v areálu RS,které nejsou uvedeny na poukazu a nejsou zde ubytováni.Návštěvy rekreant hlásí předem správci RS.

2. Do areálu RS ZO ECHO United Energy a.s. se ZAKAZUJE VJEZD VŠEM VOZIDLŮM,mimo vozidel majících povolenku k vjezdu.(povolenku k vjezdu obdrží od SPRÁVCE RS)

3. Nástup pobytu je mezi 14,00 až 18:00 hod. v den nástupu uvedený na pobytovém poukazu a konec do 10:30 hod v den ukončení uvedený na pobytovém poukazu. Do této doby musí být chatka vyklizena, uklizena a předána správci RS ve stavu, v jakém byla převzata rekreantem.(čistá a uklizená)!

4. Přidělení do ubytovacích objektů provádí výhradně osoba pověřená ZO ECHO United Energy a.s.

5. Rekreanti jsou povinni zkontrolovat stav předávané chatky a ihned hlásit správci případné závady.

6. Děti do 15 let budou umísťovány jen v doprovodu dospělých osob, které zodpovídají za jejich bezpečnost.ZO ECHO United Energy a.s. nepojišťuje rekreanty proti hmotným škodám, úrazu ani jiným možným nebezpečím. Zvláště se klade důraz na vedoucí organizovaných skupin, kteří nesou plnou zodpovědnost za jim svěřené osoby.

7. Všichni ubytovaní jsou povinni dbát pokynů správce, šetřit zařízení RS a vybavení chatek i přilehlý pozemek a vegetaci. Za případné poškození majetku ZO ECHO United Energy a.s. nese rekreant plnou hmotnou zodpovědnost. Požaduje se též šetření vodou a elektrickou energií. Při odchodu ze společných prostor každý po sobě zanechá pořádek. V areálu RS je Zákaz mytí všech vozidel dle zákona č.254/2001 sb. § 39 čl. 9.

8. Rekreanti si mohou zapůjčit sportovní potřeby i jiný materiál výhradně s vědomím správce.Za jejich poškození nebo zničení nesou hmotnou zodpovědnost.

9. Oheň se může rozdělávat pouze na vyhrazeném místě.Dřevo ZO ECHO United Energy a.s. nezajišťuje.

10. V sociální budově platí ZÁKAZ KOUŘENÍ a POŽÍVÁNÍ JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK.

11. Do objektu sociální budovy je zakázáno vodit psy, kočky a jiná zvířata.

12. Rekreanti parkují svá motorová vozidla na vyhrazeném místě u chatky v areálu RS. Ke každé chatce, je povolen vjezd pouze jednomu motorovému vozidlu

13. V zájmu ochrany zdraví a z ekologických důvodů není povoleno zdržovat se v prostoru zdroje pitné vody (vrtu studny). Do WC se nesmějí odhazovat hygienické vložky, textil a jiné podobné předměty.

14. Stanování v areálu RS ZO ECHO United Energy a.s. je zakázáno.

15. Noční klid je stanoven na dobu od 22,00 hod. do 7,00 hod.

16. !!!!! KOUŘENÍ V CHATKÁCH JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO !!!!!